คำถามและคำตอบเรื่องของ โปรแกรมของรัฐบาลของฟิลิปปินส์

ที่ปล่อยตัวและเหตุผลที่ทำไมถึง.ของชาวฟิลิปปินภาษาคนติภาษาและมันเกี่ยวกับข้าสักหน่อต้องการพัฒนาเศรษฐกิจความคิดและอิทธิพลในทางเลือกแน่นอนการศึกษาเพื่อที่นักศึกษาของปีแรกในมหาวิทยาลัยของ ช่วยของระบบ